Parafia

 

Parafia zelowska jest częścią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, który na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej działa jako zorganizowana struktura od połowy XVI wieku. Kościół wywodzi się ze szwajcarskiego nurtu Reformacji, na którego nauczanie i organizację zasadniczy wpływ wywarł Jan Kalwin (1509 - 1564). 

 

Korzenie parafii są jednak związane z przybyciem do Zelowa znaczącej grupy osadników wyznania Braci Czeskich, znanych z głębokiego życia wiary, pracowitości i wysokiego poziomu etycznego. W grudniu 1802 zakupili oni majątek ziemski w Zelowie, dając  początek nie tylko zborowi, ale i kontynującej czeskie tradycje miejscowości. Już w czerwcu 1803 roku wybrano Radę Parafii zelowskiej.

Gdy po 1815 roku Zelów znalazł się w granicach Królestwa Polskiego, parafia weszła w skład Jednoty Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Konsystorz Kościoła zadbał w 1817 roku o sprowadzenie - na stałe - pastora. Uroczyste otwarcie nowo zbudowanego kościoła odbyło się 3 lipca 1825 roku. W tamtym czasie zbór liczył już około 700 osób. 


Liczba wiernych na przełomie XIX i XX wieku wzrosła do ok. 3000. W tym czasie rozbudowywał się i rozwijał czeski Zelów, a w nim swoje świadectwo wiary składała społeczność parafialna. W parafii obok normalnych zajęć związanych z kaznodziejstwem i duszpasterstwem działały szkoły (z jęz. czeskim), kursy doskonalenia zawodowego, społeczna służba charytatywna, sierociniec, dom starców, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry męskie i chóry mieszane. Obok Czechów - ewangelików reformowanych osiedlali się w Zelowie Polacy-katolicy, Żydzi i przedstawiciele innych narodowości i religii.

Po pierwszej światowej wojnie Zelów znalazł się w odrodzonym, niepodległym państwie polskim i musiało nastąpić pogodzenie ponad stuletniej tradycji czeskiej osady i jej zarządu z polską administracją państwową. Jednocześnie katolicy zbudowali swój kościół ; podobnie - choć znacznie mniejszy - luteranie, a działał także w swojej kaplicy Zbór Chrześcijan Baptystów. Zelów był wielokulturowy, zróżnicowany etnicznie i wyznaniowo. 


Po drugiej światowej wojnie ok. 90 % członków parafii wyjechało do Czech, do kraju ich przodków, ale pozostali nadal pielęgnują wiarę według tradycji Jednoty Braci Czeskich.  

 

Współcześnie, parafia nadal pragnie żyć życiem Ewangelii i świadczyć o Dobrej Nowinie. Konieczności działania ewangelizacyjnego dajemy wyraz organizując latem Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie. 

Nie ograniczamy się jednak do życia "typowo zborowego", ale chcemy być także zaaangażowani pozytywnie zarówno dla społeczności lokalnej Zelowa, jak i w wymiarze szerszym, ponadlokalnym.

Dla dzieci - nie tylko z parafii - działa Przedszkole Edukacyjne (znane z wysokiego poziomu pracy pedagogicznej), a jedną z form pracy młodzieży jest zespół "Zelowskie Dzwonki", unikalny na gruncie nie tylko polskim, ale i europejskim.

Dwa razy do roku - w okresie ferii szkolnych - zapraszamy wszystkie zainteresowane dzieci na półkolonie.

Obok Parafii zawiązało się Stowarzyszenie Mniejszości Czeskiej w Polsce, które otworzyło klub czeski z biblioteką i wypożyczalnią filmów. Stowarzyszenie zrzesza członków czeskiej mniejszości narodowej, a jej tradycje kulturalne, społeczne, religijne i tradycję używania języka czeskiego pielęgnuje i kultywuje.

Wspólnie z parafiami w Bełchatowie i Kleszczowie wydajemy miesięcznik NOWINY. Działalność Parafii można poznać przeglądając stronę www.zelandia.pl oraz fanpage na facebook-u.

Kontakt z pastorem można nawiązać wysyłając wiadomość za pomocą formularza kontatowego.

 

Kolegium Kościelne parafii zelowskiej:

Mirosław Prajzendanc - prezes; kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Henryk Matys - wiceprezes

Ks. Tomasz Pieczko - z urzędu

Janusz Gryger

Karol Gwiazdowski

Beata Jersak

Henryk Kimmer

Karol Pospiszył

Wiera Pospiszył

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Wiera Boćkiewicz

Tomasz Lewandowski

Jarosław Pospiszył

Janina Sadzińska

Zobacz zdjęcia

 

Zelovský sbor je součástí Evangelicko-reformované církve v Polsku (KOŚCIÓŁ EWANGELICKO- REFORMOWANY W RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ), jejíž historie na území Polska sahá do poloviny šestnáctého století. Sbor vychází z tradic švýcarské reformace, ve které má značný vliv učení Jana Kalvína (1509 - 1564). Vznik sboru je spojen s příchodem významné skupiny osadníků Zelova, známých pod názvem Čeští bratři. Charakterizovala je hluboká a upřímná víra, pracovitost a vysoká úroveň etikých norem. Čeští osadníci v prosinci roku 1802 koupili v Zelově pozemky a již v červnu roku 1803 bylo zvoleno sborové staršovstvo. Po roce 1815 se Zelov stal součástí Polského království a sbor se stal součástí varšavské parafie. V roce 1817 se staršovstvo sboru postaralo o to, aby měl sbor svého faráře. Slavnostní otveření nově postaveného kostela se konalo 3.7.1825. V té době měl sbor asi 700 členů. Počet věřících na konci devatenáctého století vzrostl zhruba na 3000. Během této doby se český Zelov rozrůstá a tím se zviditelňuje i svědectví víry sborového společenství. Sbor se věnoval vedle běžné činnosti spojené s kázáním a pastorační prací také provozu českojazyčné školy, sociální službě, charitě. V provozu byl sirotčinec i starobinec, vokální a instrumentální skupina, byl zde pěvecký sbor mužský i smíšený. Kromě Čechů - evangelíků byli obyvateli Zelova také Poláci - katolíci, židé a zástupci jiných národností a náboženství. Po první světové válce zůstává Zelov v nově vzniklém nezávislém polském státě. Pro zklidnění situace, i přes více než stoletou tradici českého osídlení, se museli smířit s ustanovenu polskou státní správou. V této době byl postaven katolický i menší luterský kostel. Svá shromáždění zahájili i baptisté. Zelov byl multikulturní, různorodý etnicky i nábožensky. Po druhé světové válce asi 90% členů sboru odešlo do tehdejšího Československa, do země svých předků, kde nepřestali vyznávat svou víru a tradici Jednoty bratrské. Zelovský sbor chce i dnes žít životem evangelia a svědectvím o historii. Abychom prohloubili toto povědomí, pořádáme v Zelově letní evangelizační týdny. Ale nechceme se omezovat jen na typický život církevní, chceme být také aktivně zapojeni v místní komunitě města. Pro děti, nejen z naší farnosti, funguje mateřská škola, která je známa vysokou úrovní pedagogické práce. Jednou z forem práce s mládeží je skupina "Zelovské zvonky", která je jedinečná nejen v Polsku, ale i v Evropě. Dvakrát ročně v době školních prázdnin zveme všechny děti na tábor. Členové našeho sboru mají podíl na založení "Spolku Čechů v Polsku". V prostorách sboru se nachází i Český klub, který otevřel knihovnu a půjčovnu filmů. Spolek Čechů sdružuje členy České národostní menšiny, pomáhá udržovat kulturní tradice a rozvijí znalost a používání českého jazyka. Spolu se sborem v Belchatowě a v Kleszczowě vydáváme každý měsíc "NOVINY". Více o sborové činnost se můžete dozvědět na www.zelandia.pl.

Překlad:  Marie Matysová, kazatel Petr Brodský   

FOTKY ZDE

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie

ul. Sienkiewicza 14a
97-425 Zelów

Tel. +48/44/ 634-10-53, 634-20-60

www.zelandia.pl

fanpage na facebook-u

Konto bankowe Parafii: 40 8965 1018 2002 0070 0144 0001 Bank Spółdzielczy o/Zelów

 

Proboszcz parafi:i ks. Tomasz Pieczko

od wtorku do niedzieli: Tel. GSM: +48 791 04 05 03 

w poniedziałki kontakt z prezesem Kolegium: +48 796 076 644

kliknij, aby pokazać formularz kontaktowy do pastora

Formularz kontaktowy do pastora

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

 
Kancelaria parafialna
Czynna od pn-pt w godz. 7:00-15:00 i w niedzielę po nabożeństwie

kliknij, aby wyświetlić formularz kontaktowy do Kancelarii Parafii

Formularz kontaktowy Kancelarii Parafii

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

Istnieje możliwość noclegu po uprzednim kontakcie z kancelarią parafialną.

 

Przedszkole Edukacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej
ul. Sienkiewicza 14
97-425 Zelów
Tel. +48/44/ 634-10-53

http://przedszkole.zelandia.pl 

 

 • Nabożeństwa niedzielne rozpoczynają się o godz. 10:00
 • Grupa modlitewna  zbiera się przed nabożeństwem na Plebanii o godz. 9:15
 • Szkoła Niedzielna - w trakcie nabożeństwa
 • Lekcje religii odbywają się w terminach ustalonych dla poszczególnych grup
 • Grupa wokalna spotyka się w sobotnie popołudnie - prowadzi Krzysztof Wodzyński
 • Zelowskie Dzwonki: próby w soboty
  • grupa najstarsza o godz. 9:00-11.30
  • grupa średnia o godz. 11.30-12.30
  • grupa najmłodsza o godz. 12.30-13.30
 • Spotkania młodzieży - soboty godz.18:00
 • Studium biblijne - czwartki o godz. 17:00

 

 

Podkategorie